Σχετικά με την Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Συνδέσμων Γονέων Τεχνικών Σχολών

Στις 14 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Τεχνικής Εκπαίδευσης , όπου και καταρτίστηκε ως εξής: ΔΟΙΚΗΤΙΚ...

Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Συνδέσμων Γονέων Τεχνικών Σχολών είναι κομμάτι της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης και πηγάζει μέσα από τη...

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στους Κανονισμούς Λειτουργίας της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Συνδέσμων Γονέων Τεχνικών Σχολών....

Με ιδιαίτερη μου χαρά, επί της ευκαιρίας του ανοίγματος της ιστοσελίδας της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Συνδέσμων γονέων των Τεχνικών Σχολών εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου θα ήθελα να  χα...